Usluge preduzeća Ingap doo

Vršimo usluge mašinske obrade struganjem, glodanjem, bušenjem, brušenjem čelika. Obavljamo i usluge zavarivanja crnog čelika, prohroma, aluminijuma i livenog gvožđa sa postupcima MIG, MAG, TIG, REL i tačkastim zavarivanjem. 

Na zahtev klijenata, projektujemo i izrađujemo, po uzorku ili crtežu pozicije mašinskih sklopova kao i njihovu proveru metodom Part-to-CAD inspection.

Usluge:

 • Konstrukcija alata
 • CNC glodanje
 • CNC erodiranje žicom
 • CNC erodiranje elektrodom
 • Struganje
 • Brušenje
 • Bušenje
 • Sečenje (laser, waterjet, plazma)
 • Zavarivanje
 • Ugaono savijanje – Kantovanje
 • Kružno savijanje valjcima
 • Presovanje
 • Savijanje segmenata za pužne transportere
 • Probijanje i prosecanje lima
 • Brizganje plastičnih elemenata
 • Graviranje
 • Termička obrada
 • Farbanje (lakiranje)
 • Part to CAD provera