Zavarene konstrukcije velikih gabarita sa obradom i lakiranjem

  1. Primer izrađene konstrukcije dimenzija 3300 x 1400 x 750 (mm) i težine 1.1 t sa obrađenom površinom.
ingap proizvodi
ingap proizvodi

2. Još jedan primer konstrukcije dimenzija 2100 x 1300 x60 (mm) kod koje je poršina zavarena ploče komplet obrađena sa funkcionalne strane.

ingap proizvodi
ingap proizvodi

Primeri konstrukcija su komplet izradjeni u našim pogonima, sečenja, priprema, zavarivanje, obrada i završno lakiranje.

Razni mašinski elementi visoke preciznosti obradjeni cnc struganjem glodanjem i erozijom

Primeri elemenata su izrađeni za automobilsku industriju i čine deo celine jednog sklopa cija je funkcija sklapanje sasije sa karoserijom vozila takozvani „Body & Chassis Marriage Systems“.